Thursday, October 30, 2014

Using neurolab in Python to train a multi-layer neural network

Recently, I'm learning machine learning in my university. Our teacher didn't limit us using specific programming language to solve the problem, so I choose to using Python my most familiar one.
Write the code of neural network from scratch is not so easy for me now(teacher, please forgive me), so I searched on the internet to find a easy to use package.
In machine learning area, the most famous and full functioned package is sklearn. I did my regression tree homework using this. But sklearn only have Bernoulli Restricted Boltzmann Machine. I don't know what's this and apparently this neural network aren't fit the requirement of my machine learning homework.
There is a problem on neurolab package. The document of it wasn't easy to understand. Looks like this package was developed by a Russian and his/her English is not as good as me, by the way, I'm a Chinese.
Before I use it, I devoted a lot of time to read the document and examples. This is not because this package has a bad design, but the way to explain how to use it. Anyway, I finally figured it out and finished my homework.

OK, here is the description of homework:

A NN has Input and output as following:
       Input Output
10000000 10000000
01000000 01000000
00100000 00100000
00010000 00010000
00001000 00001000
00000010 00000010
00000001 00000001
Design a one-hidden layer NN with 2, 3, 4 hidden nodes
respectively. Use programming language(matlab, R, etc) to
implement backpropagation algorithm to update the weight.
1). Show the hidden nodes value for different design. (10 points)
2). Compare the sum of squared error for different design. (10
points)
3). Plot the trajectory of sum of squared error for each output
unit for different design. (10 points)
Here is the code, I think I've build commended enough to let others understand my code
import neurolab as nl
import numpy as np 
import pylab as pl

def NN_for_234_hidden_node():
  '''
  Train a neural net work for one hiden layer and 2, 3, 4 hidden nodes, 
  then plot and compare sum of squared error for different design 
  '''
 
  inputs = np.eye(8) # Create the input and target 
  inp = inputs[2] # input used to test the neural network
  inp = inp.reshape(1,8) # transform inp from one row to 8 row 1 column
  inputs = np.delete(inputs , 5, 0) # delete 0000 0100
  print(inputs)
  error = [] 
 # node_number denote the number of nodes in hiden layer.
  for node_number in range(2, 4 + 1):
    # [[0, 1]] * 8 denote that there EIGHT input nodes and the range of each input is from 0 to 1
    # [node_number, 7] denote that the hidden layer contains "node_number" neurons and have 8 out put.
 # transf=[nl.trans.LogSig()] * 2 shows that using Log Signoid function in nodes. 
    net = nl.net.newff([[0, 1]] * 8, [node_number, 8], transf=[nl.trans.LogSig()] * 2) # @UndefinedVariable
    # net = nl.net.newff([[0, 1]] * 8, [node_number, 8]) # @UndefinedVariable
 # using Resilient Backpropagation to train the network. 
 # This is the best way to train in this example in all provided Backpropagation algorithm
    net.trainf = nl.train.train_rprop # @UndefinedVariable
    # default transfer function for newff is tan sigmoid 
    
    # net = nl.net.newp([[0, 1]]*8, 2) # @UndefinedVariable
    
 # train network and generate errors. the default method to generate error is Sum of Squared Error 
    error.append(net.train(inputs, inputs, show=0, epochs = 3000)) # @UndefinedVariable
    print("The input array is: ", inp)
    out = net.sim(inp) # compute output for input "inp"
    print(out)
 
 # this small block of code used to compare network result with expected result.
#     pl.plot(range(8), inp[0])  
#     pl.plot(range(8), out[0])  
#     pl.show()          
#     print(out)          
#     print(net.layers[0].np)   
    sigmoid = nl.trans.LogSig(); # @UndefinedVariable
     
 # compute the value of nodes in each hidden layer
    for inputs_idx in range(len(inputs)):
      result = []
      for perce_idx in range(node_number):
        result.append(sigmoid((net.layers[0].np['w'][perce_idx] * inputs[inputs_idx]).sum() 
                   + (net.layers[0].np['b'][perce_idx])))
      print("For the ", inputs_idx, " The value of each node is: ")
      print(result)
        
  # plot the error of 3 different network
  for i in range(len(error)):
    label_str = str(i + 2) + " nodes"
    # label_str = str(label_str)
    # print(str(label_str))
    pl.plot(range(len(error[i])), error[i], label=label_str)
  pl.legend()
  pl.xlabel("number of iteration")
  pl.ylabel("sum of squared error")
  pl.title("Sum of squared error for NN with different hidden nodes")
  pl.show()

NN_for_234_hidden_node()

4 comments:

 1. 原来你也是日记党��

  ReplyDelete
  Replies
  1. 一年都记不了几个字。

   Delete
  2. dongtam
   mu moi ra hom nay
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhạc sàn
   tổng đài tư vấn luật
   văn phòng luật hà nội
   tổng đài tư vấn luật
   thành lập công ty trọn gói
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm tiếng anh
   Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi, sau lưng đúng là có Hắc ưng cùng Nhạc Siêu, còn có Trần gia thanh niên.

   - Hiểu Kỳ, rốt cục tìm được nàng, các nàng không sao chứ.

   Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Yến Hiểu Kỳ nói.

   Nam nhân có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng nam nhân có một điểm, đó là Nhạc Thành lúc nào cũng quan tâm đến Yến Hiểu Kỳ nhất, bởi vì Yến Hiểu Kỳ là cô gái đầu tiên mà Nhạc Thành đã đính hôn, đối với Nhạc Thành trong lòng vẫn luôn để ý Yến Hiểu Kỳ, tất nhiên không phải các nữ nhân khác Nhạc Thành không thèm để ý, mà là ý nghĩa khác nhau, cái đó cùng những thứ khác không quan hệ, cũng bởi vì là ý nghĩa không giống mà thôi, nam nhân phức tạp.

   - Ta đã tìm được rồi.

   Yến Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, bên trong ánh mắt là toàn bộ đều là thâm tình, sau khi nhìn thấy Nhạc Thành không có việc gì, nàng cũng thở dài một hơi.

   - Nhạc Thành, chàng không có muốn gặp ta sao, sao không để ý đến ta vậy.

   Tôn Thi Thi sắc mặt trắng bệch nhìn Nhạc Thành một cái, sau khi nhìn thấy Nhạc Thành chỉ có để ý tới Hiểu Kỳ, không khỏi có chút giận giữ.

   - Ta nhìn thấy nàng, các nàng không có việc gì là tốt rồi.

   Delete
 2. It is here and it works - "Writing Assignment Help" Tool can easily improve your English writing by transforming it to be correct, professional, and impressive. Many of us spend hours, everyday, on fulfilling our writing assignments including emails, articles, documents and others. do my programming homework

  ReplyDelete