Thursday, November 6, 2014

The Easiest Way to Upgrade GCC compiler in Windows Eclipse CDT

Because window have no Linux like package management tool for now, when we want to upgrade some development tools, we have to find windows installer or compile by ourselves and set the right thing into PATH.
 Recently, I want to use the <regex> in C++ for G++ in eclipse. This is a C++11 new feature and just successfully implemented in gcc compiler. GCC version 4.8 although it contains <regex>, but the functions haven't implemented.
I've tried window installer from MinGW official site, but looks like it doesn't update PATH for me. Eventually, I find a website that contains a Windows installer could set the right PATH and easy to setup in eclipse.

Step 1

Go to this address, scroll down the page, download gcc-4.9.4-32.exe or gcc-4.9.4-64.exe depending on your system version.


Step 2

Click the downloaded file, wait extracting finish. Then click accept, set the install address to c:\MinGW.
Then click install to install gcc 4.9.1. You can check if the installation is correct by open Command Prompt and type
gcc -v
Then it should tells you the version of your gcc is 4.9.1.


Step 3

If you haven't download eclipse CDT, download it here.
Open Eclipse, Window -> Preference -> C++ -> New C++ Project Wizard -> Preferred Toolchains tab. For every project type under Executable, set Toolchains to MinGW GCC. Click OK to finishNow, our  eclipse C++ projects could use <regex>!

3 comments:

 1. Replies


  1. - Nhạc Siêu, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì.

   Nhạc Thành nhìn thấy biểu tình của Nhạc Siêu, lập tức nghi ngờ hỏi.

   - Nhạc tộc trưởng, tại đây ma thú không dừng lại mấy con như vậy, ngươi giết đám ma thú đó chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi, phía trước tiên có một đám ma thú rất đông, chúng ta lên đi, nếu không quá trễ.

   - Rầm rầm.

   Trong lúc thanh âm của Hắc ưng vừa dứt âm, lúc đó có một mảnh mây đen đông nghịt lao đến, tất nhiên, đây không phải là mây đen, mà là một đám ma thú.

   - Không xong.
   dongtam
   mu moi ra hom nay
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhạc sàn
   tổng đài tư vấn luật
   văn phòng luật hà nội
   tổng đài tư vấn luật
   thành lập công ty trọn gói
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm tiếng anh
   Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lập tức nói:

   - Mọi người đi mau, nhanh.

   Một đám đông nghịt ma thú, Nhạc Thành phỏng chừng ít nhất cũng là có hơn một ngàn con, nhiều ma thú như vậy tuyệt đối không phải mấy người có thể chống lại.

   - Sưu sưu sưu.

   Tất cả mọi người đều là Đấu tôn cường giả, sau khi xong

   Delete